دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

تکنولوژی ساده:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این گروه تکنولوژی تولید محصولاتی از قبیل نساجی، پوشاک و امثال آن قرار می گیرند که از ثبات نسبی برخوردار بوده و رقابت آنها بر روی قیمت می باشد. هزینه نیروی انسانی در این محصولات  اهمیت ویژه ای دارد. ( نیلی و همکاران،1383)

تکنولوژی متوسط:

تکنولوژی تولید خودرو، صنایع شیمیایی و فلزات پایه که احتیاج به مقیاس بزرگ دارند در این گروه قرار می گیرند. در این زمینه معمولا تکنولوژی های مربوط به تجهیزات، پیشرفته بوده  و در بعضی از محصولات از قبیل خودرو ارتباطات قوی بین بنگاهی از اهمیت چشم گیری برخوردار می باشد. هزینه پژوهش و توسعه این تکنولوژی ها هم قابل توجه می باشد. ( نیلی و همکاران،1383)

تکنولوژی پیشرفته:

تکنولوژی های این گروه، پیشرفته و پیوسته در حال تغییر هستند. زیرساخت قوی در زمینه توسعه تکنولوژی، نیروی انسانی بسیار پیشرفته، ارتباط قوی بین بنگاهها و نیز ارتباط مستمر با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها از ویژگیهای این گروه از تکنولوژی ها می باشد. ( نیلی و همکاران،1383)

تاثیر عظیم تکنولوژی در فعالیت­های اجتماعی باعث گردیده این واژه و طبقه­بندی آن در جامعه­شناسی، فلسفه، تاریخ و سایر علوم اجتماعی جایگاه مهمی پیدا کند. برای مثال در این جا صرفاً به طبقه­بندی ارائه شده در مورد تکنولوژی توسط یکی از فلاسفه معاصر بسنده می­کنیم ،در این مورد می­توان از تعریف گسترده­ای از تکنولوژی نام برد که توسط فیلسوف صاحب نام فرانسوی میشل فوکو ارائه شده می باشد. فوکو تکنولوژی را شامل چهار دسته می­داند. نوع اول تکنولوژی تولید می باشد که همان مقوله تولید محصولات و خدمات در بر می گیرد. نوع دوم تکنولوژی سیستم علائم می باشد. مقصود از علائم سمبل­هایی می باشد که به جامعه معنی می­بخشد. سوم تکنولوژی قدرت می باشد که باعث می­گردد رفتار افراد تنظیم شده و در واقع فاعلیت فاعل را از او گرفته و او را بصورت موضوعی در می­آورد که می­توان آن را تحت نفوذ قدرت مسلط به شکل مورد نظر در آورد. چهارمین نوع تکنولوژی تکنولوژی خود می باشد که مقصود از آن اعمالی می باشد که به افراد اجازه می­دهد که غالباً با کمک سایرین، بدن و فکر خود را طوری تربیت نمایند که عملکرد خود را با بهره گیری از معیارهای مشخص تنظیم کنند. در اینجا افراد طوری تربیت می­شوند که با تکنولوژی قدرت همراه شده و در فضای اجتماعی خود را با گفتمان غالب یکپارچه کنند. اینجاست که تکنولوژی بعنوان پدیده­ای تکنیکی – اجتماعی خود را با گفتمان غالب، یکپارچه و بعنوان پدیده­ای تکنیکی-اجتماعی عرض اندام می­کند. به اظهار دیگر تکنولوژی از یک سو عامل تولید محصول و عرضه خدمت می باشد و از سوی دیگر با علائم، زبان و گفتمان محیط اجتماعی را شکل داده و معنی می­بخشد و در چارچوب قدرت گفتمان مسلط پدیدار می گردد. در این مسیرافراد با بهره گیری از کمک سایرین و نهادهای اجتماعی بدن و فکر خود را در تطابق با گفتمان حاکم تربیت می­کنند. در اینجاست که فرد قابل اداره و کنترل کردن می­گردد.

مطالعه تطبیقی چنین تعریف بسیطی از تکنولوژی و بصیرت تکنولوژی می­تواند اظهار کننده بسیاری از مسائل اجتماعی گردد که قبلاً کوشش می­گردید به چارچوب­های تکنیکی و فنی تقلیل داده گردد. .( صنایع جدید ، 1382)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسشهای اصلی و فرعی

  1. شاخص های مناسب ارزیابی قابلیت فناورانه در جهت تدوین استراتژی در بنگاههای خدماتی چیست؟
  2. اولویت بندی توانمندی تکنولوژیکی فعلی شرکت هواپیمایی خلیج فارس به چه صورت می باشد؟
  3. شرکت هواپیمایی خلیج فارس، چه راهکارهایی را بایستی با در نظر داشتن قابلیت های فناورانه فعلی، جهت رسیدن به اهدافش، در پیش گیرد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس  با فرمت ورد