دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط استراتژی رقابتی ساختار سازمانی و عملکرد شرکتهای صنعت مواد غذایی

قسمتی از متن پایان نامه :

استراتژی های رقابتی از دیدگاه پورتر

بشر ها قرن های متمادی به مقصود کسب منابع طبیعی، با هم در رقابت بوده اند، زیرا حرکت تکاملی درچرخه حیات، همواره بشر را با کمبود منابع طبیعی مواجه ساخته می باشد. در چرخه حیات، بقا در گروی برتری               می باشد. توانایی انطباق گونه ای از موجودات زنده با محیط، نسبت به سایر موجودات، به آن گونه، در بهره گیری از منابع، برتری می بخشد.

استراتژی رقابتی، موقعیتی قابل دفاع در یک صنعت ایجاد می کند به نحوی که شرکت می تواند بر رقبای خود غلبه کند. به اظهار دیگر، استراتژی رقابتی، شیوه متمایزی را مشخص می سازد که شرکت می خواهد برای موفقیت در هر یک از قلمروهای کسب و کار استراتژیک مورد بهره گیری قرار دهد (رحمان سرشت، 1383: 21).

بر اساس این استراتژی‌ها یک کسب و کار از دو راه می‌تواند برای خود مزیت رقابتی ایجاد کرده و جایگاه رقابتی این استراتژی، سوال های زیر را به وجود می آورد:

 1. آیا ما بایستی با کاهش هزینه ها ( و در نتیجه کاهش قیمت محصولات خود) رقابت کنیم یا بایستی با در نظر داشتن پارامترهای غیر از هزینه مثل کیفیت محصولات یا خدمات بهتر، خود را متمایز نماییم؟
 2. آیا ما بایستی به گونه مستقیم با رقبای اصلی خود برای بزرگ ترین اما جذاب ترین سهم بازار رقابت کنیم، یا بایستی بر بخش خاصی از بازار تمرکز نماییم که جذابیت کمتری دارد، اما سودآور می باشد؟

مایکل پورتر برای غلبه بر دیگر شرکت های رقیب موجود در یک صنعت، دو استراتژی رقابتی عمومی[1] را پیشنهاد می کند: هزینه کمتر و فرق محصول ، از این جهت استراتژی ها را عمومی می گویند که هر شرکت تجاری از هر نوع و اندازه ای که باشد، حتی سازمان های غیر انتفاعی ممکن می باشد از این استراتژی ها بهره گیری نمایند.

1-4-1-2- استراتژی هزینه کمتر[2]

در این استراتژی، رقابت بر مبنای قیمت انجام می گردد و تمام استراتژی های وظیفه ای بر کاهش هزینه تاکید می نمایند. این استراتژی زمانی مناسب می باشد که:

 • خریداران نسبت به قیمت حساس باشند.
 • روش های محدودی برای رسیدن به فرق محصول وجود داشته باشد .خریداران به تفاوت ها نام های تجاری توجه نمی کنند.
 • یا تعداد زیادی از خریداران دارای قدرت چانه زنی بسیار باشند (شول[3]، 1998).

[1] Generic Cost Strategy

[2] Lower Cost Strategy

[3]ُ Scholl

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. مطالعه وضعیت ساختار سازمانی در شرکت های صنعت غذایی
 2. مطالعه وضعیت استراتژی کسب و کار در شرکت های صنعت غذایی
 3. مطالعه ابعاد عملکرد سازمانی در شرکت های صنعت غذایی
 4. مطالعه ارتباط میان ساختار سازمانی، استراتژی کسب و کار و عملکرد سازمانی در شرکت های صنعت غذایی براساس دیدگاه مبتنی بر منابع

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط استراتژی رقابتی ساختار سازمانی و عملکرد شرکتهای صنعت مواد غذایی   با فرمت ورد