عنوان کامل پایان نامه :جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف

تکه هایی از این پایان نامه :

1-2-4 گزینه­های عملی برای کاهش تلفات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نصب خازن­های شنت در شبکه­های توزیع، جریان­های راکتیو را کاهش می­دهد. این امر با کاهش یا حذف مولفه­ی راکتیو جریان­هائی که تلفات RI2 را کم می­کند، بدست می­آید. رائول[1] دریافت که بهره گیری از خازن­های شنت قادر به 22.5 میلیون دلار صرفه­جوئی در 10 سال با اجرای روی تنها 50 درصد شبکه­های توزیع حاصل می­گردد [5]. او همچنین کاهش تلفات قابل ملاحظه­ای از پروژه­ی نصب خازن برای بعضی از فیدرهای توزیع را تجربه نمود [6].

مشخص می باشد که غالب تلفات در سطح توزیع هست. بسیاری از شرکت­های برق توانسته­اند صرفه­جوئی­های زیادی از اجرای یک روش یا ترکیبی از روش­های مختلف کاهش تلفات بدست آورند. نرخ­های سود به هزینه را می­توان به مقصود اندازه­گیری کاهش تلفات تعیین نمود. در یک مطالعه در اروپا، نرخ سود به هزینه­ی طرح­های کاهش تلفات مختلف در [7] مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. این شاخص­ها در جدول (1-1) فهرست شده می باشد. دامنه­های تغییر نرخ سود به هزینه­ به صورت گسترده­ای قابل تغییر می باشد. جایابی خازن، بازآرائی و مدیریت بار ترانسفورماتور توزیع، جزء بهترین تکنیک­های بهبود نرخ سود به هزینه می باشد. بازآرائی و مدیریت بار ترانسفورماتور توزیع ممکن می باشد دارای سودهای بزرگتری در اروپا باشد، جائیکه این سیستم­ها دارای بار سنگین هستند. در شمال آمریکا، که در آن شبکه دارای بار سنگین نیست، دو روش کاهش تلفات فوق چندان موثر نیست.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word