دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در مدیریت دانش

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه پژوهش

تحقیقات در خصوص سیستم مدیریت آموزشی در سازمان ها به سبب ماهیت تجربی به کار گیری آن کمتر مورد توجه محققان بوده می باشد.

تانیا مک جیل [1]و جان کلوباس[2](2009) در استرالیا از زنجیره تکنولوژی_عملکرد[3]به عنوان چارچوبی برای اظهار این سوال که چگونه فناوری مناسب کار بر عملکرد سیستم مدیریت آموزشی[4] تاثیر می گذارد، بهره گیری گردید. نتایج پژوهش قویا از این موضوع طرفداری می کند که فناوری مناسب کار بر ادراک یادگیری مستقیم و غیر مستقیم تاثیر می گذارد. در حالیکه فناوری مناسب کار تاثیر زیادی در درک تاثیر سیستم مدیریت آموزشی دارد، به تنهایی تاثیر کمی بر عملکرد دانشجویان دارد. همچنین بر خلاف انتظارات، فراهم کردن شرایط اجتماعی تأثیر مهمی در عملکرد سیستم مدیریت آموزشی ندارد. اما نرم های ساختاری می تواند تاثیر گذاری سیستم مدیریت آموزشی را بهبود بخشد.

استیون لون[5] و استفان تزلی[6](2009) به مطالعه سودمندی بهره گیری از سیستم مدیریت آموزشی به عنوان وسیله ای برای دانشجویان و اساتید جهت پشتیبانی از کلاس درس در دانشگاه  AMVامریکا پرداختند. داده ها مربوط به بازه زمانی 2 ساله که در آن از سیستم مدیریت آموزشی در بهبود کارایی ارتباطات و تعامل آموزش و یادگیری بهره گیری شده، می باشد. یافته ها ی پژوهش نشان داد که اساتید و دانشجویان ابزار ها و فعالیت های صورت گرفته برای برقراری ارتباطات کارامدتر را ارزشمندتر از ابزارهای تعاملی بهره گیری شده در ایجاد نوآوری در شیوه های موجود می دانند. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که اساتید و دانشجویان ارزش زیادی برای آموزش و یادگیری از طریق سیستم مدیریت آموزشی قائل هستند.

مارتین والک[7]، برام ویور[8] و کیندی اسمیت[9](2012) با هدف فهم اندازه پذیرش تکنولوژی سیستم مدیریت یادگیری توسط معلمان دبیرستان، مطالعه کاربرد آموزشی سیستم مدیریت یادگیری و فرق بین کاربرد اطلاعاتی و کاربرد ارتباطی آن انجام گردید. مدل پیش بینی شده شامل: درک سودمندی، درک سهولت بهره گیری، هنجارهای ذهنی، خلاقیت فردی در حوزه تکنولوژی اطلاعات و تجربه و طرفداری و نیاز تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در سطوح دبیرستان می باشد. داده ها از 505 معلم فلاند در زبان دبیرستان جمع آوری شده می باشد. بعد از انجام تحقق قابل اعتبار و در سطح اطمینان رضایت بخش، مطالعه توانست ارتباط بین 9 متغیر را مطالعه کند.کاربرد اطلاعاتی مقدم بر کاربرد ارتباطی و درک سودمندی بهره گیری از سیستم مدیریت یادگیری قویترین عامل در پذیرش سیستم مدیریت یادگیری بود. طرفداری درونی تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات تاثیر مستقیم بر کاربرد اطلاعاتی بهره گیری از سیستم مدیریت یادگیری و هنجارهای ذهنی دارد.

[1].Tanya.J.Mc Gill

[2].Jane E.Klobas

[3] .Task-Technology

[4] .Learning Management System

[5] .Steven Lonn

[6] .Satephane D.Teasley

[7].Martin Valcke

[8].Bram De Wever

[9].Cindy De Smet

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف این پژوهش مطالعه کاربرد سازمانی سیستم مدیریت یادگیری  به عنوان یکی از اجزای سیستم مدیریت دانش در بانک توسعه صادرات، و شناسایی تأثیر  مدل پذیرش دانش در پذیرش سیستم مدیریت آموزشی در سازمان می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در مدیریت دانش  با فرمت ورد