دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بهره گیری از کارت امتیازی متوازن

قسمتی از متن پایان نامه :

  • حوزه نتایج

در حوزه نتایج عملکردهای کلیدی انتظارات سهامداران بعنوان یکی از گروه های ذینفع (بیرونی) در نظر گرفته می گردد و دستاوردهای مالی، غیرمالی و شاخص های عملکردی را مورد مطالعه قرار می دهد. در حوزه نتایج برای مشتری، مشتریان به عنوان یکی از گروه های ذینفع در نظر گرفته شده و شاخص های مرتبط با آن مد نظر این حوزه قرار می گیرد. انتظارات جامعه بعنوان یکی از گروه های ذینفع بیرونی و شاخص های مرتبط با آن نیز در حوزه نتایج برای جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

  • حوزه توانمند سازها

تعیین مأموریت و آرمان سازمان و تسهیل دستیابی به آن، تعیین خط مشی ها، برنامه ها اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و فرآیندها، دانش و توانایی بالقوه منابع انسانی، حلقه های بیرونی زنجیره تأمین برای طرفداری از خط مشی و راهبرد و همچنین بهبود فرایندها و ایجاد ساختار و سیستم متناسب برای مشتریان در قالب حوزه های پنجگانه، مورد بحث توانمند سازها می باشد.

در مدل بنیاد کیفیت اروپا معیارها روی هم 1000 امتیاز دارند.(500 امتیاز برای توانمندسازها و 500 امتیاز برای نتایج)

3-2-2- جایزه کیفیت مالکوم بالدریج[1]

جایزه کیفیت مالکوم بالدریج در آگوست 1987 ایجاد گردید. مدل MB به افتخار مالکوم بالدریج وزیر بازرگانی وقت آمریکا در زمان دولت رونالد ریگان نام گذاری شده می باشد. مفاد مربوط به این جایزه ملی در قانون اساسی ایالات متحده درج شده و در سال 1988 انتشار پیدا نمود .این جایزه به مقصود شناسایی اندازه دستیابی سازمان های امریکایی به کیفیت و عملکرد و اندازه رشد آگاهی آنها نسبت به اهمیت کیفیت و برتری عملکرد تحت یک قالب رقابتی ایجاد شده می باشد. در آغاز حوزه های در نظر گرفته شده جهت این جایزه به سه دسته تولید، خدمات و شرکت های کوچک محدود بود، اما در سال 1999 مراکز درمانی و آموزشی نیز جزء حوزه این جایزه قرار گرفتند.
مدل و معیارهای ارزیابی جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج تقریباً هر سال بازنگری و تجدید نظر شده می باشد. جایزه ی ملی کیفیت مالکوم بالدریج به شرکت های موفقی اعطا می گردد که که بتوانند خود را با مدل و الزامات آن انطباق دهند و در توسعه ی کشور تأثیر اعمال کنند. مدل ویرایش سال 2002 این جایزه در ادامه ارائه شده می باشد.
براساس این مدل معیارهای ارزیابی جایزه از هفت معیار اصلی تشکیل شده می باشد.

[1]Malcolm Baldrige Quality Award

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

هدف اصلی:

ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 7 و 10 تهران با بهره گیری از کارت امتیازی کانجی و ارائه راهکار برای بهبود عملکرد.

اهداف فرعی:

-مطالعه وضع عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری منطقه 7  و 10 تهران در بعد رضایت ذینفعان

-مطالعه وضع عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری منطقه 7  و 10 تهران در بعد تعالی فرآیندها

– مطالعه وضع عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری منطقه 7  و 10 تهران در بعد ارزش ذینفعان

– مطالعه وضع عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری منطقه 7  و 10 تهران در بعد یادگیری سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بهره گیری از کارت امتیازی متوازن  با فرمت ورد