دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط استراتژی رقابتی ساختار سازمانی و عملکرد شرکتهای صنعت مواد غذایی

قسمتی از متن پایان نامه :

استراتژی فرق[1]

عبارت می باشد از توانایی ارائه ارزشی منحصر به فرد و برتر به خریدار از حیث کیفیت، ویژگی های خاص یا خدمات پس از فروش محصول. این استراتژی ها بر بعضی از مبانی فرق محصول هم زیرا انعطاف پذیری، ویژگی های خاص، خدمات، زمان، دسترسی، نگهداری اندک و … به عنوان مبنای رقابت تاکید می نمایند.

اگر استراتژی فرق به گونه موفق اجرا گردد، به شرکت این امکان را می دهد که قیمت بالاتری برای محصولات / خدمات خود درخواست نماید. در این سازمان ها، معمولا به بخش های پژوهش و توسعه قوی و نیز هماهنگی بین بخش های بازاریابی و پژوهش و توسعه نیاز می باشد . (شول، 1998).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پورتر معتقداست که مزیت رقابتی[2] یک شرکت در یک صنعت توسط قلمروی رقابتی[3] آن شرکت تعیین              می گردد.قلمروی رقابت عبارت می باشد از گستره بازار هدف یک شرکت یا واحد تجاری، قبل از بهره گیری از یکی یا هر دوی استراتژی رقابتی مذکور شرکت یا واحد تجاری بایستی مشخص کند:

  1. طیف تنوع محصولاتی که تولید خواهد نمود.
  2. کانال های توزیع
  3. انواع خریدارانی که به آن ها محصولات خود را عرضه خواهد نمود.
  4. حوزه های جغرافیایی فروش شرکت
  5. مجموعه ای از صنایع مرتبط که با آن ها رقابت خواهد نمود.

این کار بایستی درک شرکت از منابع خاص خود را نشان بدهد. یک شرکت یا واحد تجاری می تواند یک بازار گسترده[4] (هدف گیری بازار متوسط یا انبوه) یا یک بازار محدود[5] (یک بخش خاص از بازار) را انتخاب نمایند. ترکیب این دو نوع بازار هدف با دو استراتژی رقابتی مذکور، به پیدایش چهار نوع استراتژی عمومی منجر         می گردد که در شکل 2-2 نمایش داده شده می باشد.

[1]Differentiation Strategy

[2] Competitive Advantage

[3] Competitive Scope

[4] Broad Target

[5] Narrow Target

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. مطالعه وضعیت ساختار سازمانی در شرکت های صنعت غذایی
  2. مطالعه وضعیت استراتژی کسب و کار در شرکت های صنعت غذایی
  3. مطالعه ابعاد عملکرد سازمانی در شرکت های صنعت غذایی
  4. مطالعه ارتباط میان ساختار سازمانی، استراتژی کسب و کار و عملکرد سازمانی در شرکت های صنعت غذایی براساس دیدگاه مبتنی بر منابع

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط استراتژی رقابتی ساختار سازمانی و عملکرد شرکتهای صنعت مواد غذایی   با فرمت ورد