شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه تحقیقات مربوط به ارتباطات در ایران

1-طراحی و تبیین الگوی تحلیل ارتباطات سازمانی 

عنوان تحقیقی می باشد که در سال 1376 در دانشگاه تهران توسط بهرام یوسفی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران انحام شده می باشد . نتایج این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

– رفتارارتباطی پرسنل متاثر از سن آنان می باشد و پرسنل 30 سال به بالا اطلاعات بیشتری دریافت و ارسال می دارند.

– رفتار ارتباطی پرسنل سازمان تربیت بدنی مستقل از جنسیت آنان می باشد.

– رفتار ارتباطی پرسنل متاثر از سابقه خدمت آنان می باشد و پرسنل دارای سطوح تحصیلاتی بالاتر اطلاعات بیشتری دریافت و ارسال می نمایند. همچنین از منابع مختلف اطلاعات بیشتری کسب می نمایند و ازکانال ها یمتعدد و متنوع بیشتری در ارسال پیام بهره گیری می نمایند.

2-مطالعه ارتباط ارتباطات سازمان با رضایت شغلی کارکنان

در این پژوهش که  در سال 1378 دردانشگاه شهید بهشتی ، توسط فاطمه مسعود فر انجام شده می باشد ، ارتباط ارتباطات سازمان با رضایت شغلی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی در شهر کرمان مورد مطالعه قرار گرفته می باشد . نتایج حاصل از پژوهش به صورت زیر مطرح می گردد:

– بین ارتباطات اثربخش و رضایت شغلی ارتباط هست.

– بین بازخور درفرآیندارتباطی و رضایت شغلی ارتباط هست.

– بین تعدد کانال های ارتباطی و رضایت شغلی ارتباط هست.

3-تاثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض  

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد ای می باشد که در سال 1386 در دانشگاه ارومیه ، توسط حسام اشراقی انجام شده می باشد . هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادرات تربیت بدنی استان آذر بایجان غربی می باشد. نتایج این پژوهش بیانگر آن استکه تفاوت معنی داری میان نظام ارتباطات و تعارض بین فردی دراین ادارات هست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا سیستم ارتباطات داخلی سازمان برسکوت سازمانی نفت فلات قاره تاثیرمعنادار دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران  با فرمت ورد