دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بهره گیری از کارت امتیازی متوازن

قسمتی از متن پایان نامه :

– ارزیابی عملکرد

سابقه ی ارزیابی عملکرد و شکل اولیه و ابتدایی آن به گذشته های بسیار دور باز می گردد. در واقع از همان زمانی که بشر زندگی گروهی را آغاز نمود و پدیده ی تقسیم کار را در شکل ابتدایی تجربه نمود، به نوعی موضوع ارزیابی را در نظر داشت، اما بهره گیری از نظام های ارزیابی به صورت رسمی به قرن 19 باز می گردد. می توان اظهار داشت که ارزیابی عملکرد همراه با سیر توسعه ی اندیشه های مدیریت ، در قالب مکاتب مدیریت ، توسعه پیدا کرده می باشد.(فروتن، 8:1390)

در کشور ما برای نخستین بار در سال 1349 به گونه رسمی و در سطح ملی مقرر گردید سازمانهای دولتی از نظر مدیریت و نحوه ی اداره ی امور مورد ارزیابی قرار گیرند. به این مقصود، مرکز ارزشیابی سازمان های دولتی در محل نخست وزیری تشکیل گردید، اما سوابق، نشان دهنده ی آن می باشد که پس از گذشت بیش از سی سال هنوز نظام مشخصی برای ارزیابی در سطح ملی طراحی و تدوین نشده می باشد.(همان:8)

مطالعه رویکردهای گوناگون نسبت به ارزیابی مکرر بیانگر آن می باشد که نظام ارزیابی بایستی متناسب با رشد و توسعه ی سازمان ها بوده و پاسخگوی ابعاد متنوع و متعدد آنها باشد. توسعه ی تکنولوژی، تأثیر عوامل حیاتی موفقیت، ساختار سازمان، کیفیت خدمات، جایگاه سازمان و خدمات ارائه شده توسط آن در نزد مشتری ، بازار و…. مانند ی مهمترین عواملی هستند که بایستی در ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گیرند.

صاحب نظران مدیریت بر این باورند که سیستم های ارزیابی عملکرد بایستی به گونه ادواری مورد بازنگری قرار گیرند که این امر می تواند ناشی از تغییر ارزش های محوری هدایت کننده ی سیستم های ارزیابی عملکرد باشد.

 

1-1-2-تعریف ارزیابی عملکرد

در ارتباط با ارزیابی عملکرد تعاریف متعددی هست که در اینجا به تعدادی از این تعاریف تصریح می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • ارزیابی عملکرد عبارت می باشد از ارزیابی عملکرد کنونی یا گذشته فرد با در نظر داشتن معیارهای مشخص شده برای او. (دیوید، 200:1383)
  • ارزیابی عملکرد عبارت می باشد از فرآیند کمی کردن کارایی و اثربخشی عملیات. (Neely,1995)
  • فرآیند سنجش و اندازه گیری عملکرد در دستگاه های اجرایی در چارچوب اصولی و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و در قالب برنامه های اجرایی.(Agostino,2011)
  • ارزیابی عملکرد عبارت می باشد از اندازه گیری عملکرد از طریق مقایسه ی وضع موجود با وضع مطلوب بر اساس شاخص های از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگی های معین باشند.(رحیمی، 49:1385)
  • ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولا مترادف اثربخشی فعالیت ها می باشد. مقصود از اثربخشی اندازه دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات می باشد. بطور کلی نظام ارزیابی عملکرد فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه ی اندازه و نحوه ی دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و توجه معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص های معین و در دوره ی زمانی معین با هدف بازنگری، اصلاح و بهبود مستمر آن می باشد. (رحیمی، 49:1385)
  • ارزیابی عملکرد در دستگاه های اجرایی به معنای ارزیابی و سنجش کارایی، اقتصادی بودن و اثربخشی کلیه روش ها و تصمیم های مورد بهره گیری مدیریت مربوطه در مراحل اجرای وظایف می باشد. مؤلفه های ارزیابی بایستی براساس اهداف، مقاصد، برنامه ها، تبیین وظایف و فعالیت های هر دستگاه طرح ریزی گردد. (طبرسا، 1378: 3).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

هدف اصلی:

ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 7 و 10 تهران با بهره گیری از کارت امتیازی کانجی و ارائه راهکار برای بهبود عملکرد.

اهداف فرعی:

-مطالعه وضع عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری منطقه 7  و 10 تهران در بعد رضایت ذینفعان

-مطالعه وضع عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری منطقه 7  و 10 تهران در بعد تعالی فرآیندها

– مطالعه وضع عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری منطقه 7  و 10 تهران در بعد ارزش ذینفعان

– مطالعه وضع عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری منطقه 7  و 10 تهران در بعد یادگیری سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بهره گیری از کارت امتیازی متوازن  با فرمت ورد