دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

موانع ومحدودیتهای پژوهش

  • تعداد اندک پژوهش های صورت گرفته در این زمینه به دلیل نو بودن موضوع در بخش خدمات
  • ارزیابی دشوارتر به دلیل غیرملموس بودن تکنولوژی های بخش خدمات در مقایسه با تکنولوژی های بخش تولید
  • مشکل در ارتباط موثر با متخصصان شرکت مورد نظر

6-1- اختصارای از پیشینه پژوهش مرتبط

در ارتباط با موضوع ارزیابی قابلیت فناورانه در حوزه تولید پروژه های متعددی انجام شده می باشد اما در بخش خدمات، نمونه های بسیار اندکی را می توان پیدا نمود و کار پژوهشی زیادی در حوزه خدمات برای این موضوع صورت نگرفته می باشد. در بخش زیر به تعدادی از این موارد تصریح شده می باشد.

  • در پایان نامه ای تحت عنوان “ارزیابی توانمندی تکنولوژیک تولید در شرکت ایران خودرو” روشی جهت ارزیابی توانمندی های تکنولوژیک فرایند ساخت و تولید در شرکت ایران خودرو ارائه شده می باشد تا بتوان نقاط قوت و ضعف را از بعد تکنولوژیکی تشخیص داد. در این پژوهش با بهره گیری از ماتریس مقایسات زوجی اولویت بندی توانمندی ها شناسایی شده و بر اساس روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی سطح  توانمندی تکنولوژیک فرایند های برش و پرس، بدنه سازی، رنگ و مونتاژ محاسبه و به صورت نمودارهای عنکبوتی به نمایش در آمده می باشد.( بزرگی،1383)
  • مانند پژوهش های دیگر در این زمینه پایان نامه ای با عنوان “ارزیابی سطح تکنولوژی مونتاژ سواری سمند (تزئینات داخلی) و تعیین شکاف تکنولوژیکی” می باشد که به این سوال پاسخ داده می گردد که سطح تکنولوژی مونتاژ سواری سمند نسبت به حالت ایده آل چگونه بوده و اندازه شکاف موجود چقدر می باشد و چه عواملی در  به وجودآمدن شکاف تاثیر داشته اند و اینکه چگونه می توان شکاف را کاهش داد. در این پایان نامه از مدل مدیریت نیاز های تکنولوژی بهره گیری شده می باشد.( رفیعی،1388)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسشهای اصلی و فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. شاخص های مناسب ارزیابی قابلیت فناورانه در جهت تدوین استراتژی در بنگاههای خدماتی چیست؟
  2. اولویت بندی توانمندی تکنولوژیکی فعلی شرکت هواپیمایی خلیج فارس به چه صورت می باشد؟
  3. شرکت هواپیمایی خلیج فارس، چه راهکارهایی را بایستی با در نظر داشتن قابلیت های فناورانه فعلی، جهت رسیدن به اهدافش، در پیش گیرد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس  با فرمت ورد