دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در مدیریت دانش

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

مطالعه پیشینه پژوهش معمولاً مروری از دانش موجود درمورد موضوع پژوهش می باشد. مطالعه پیشینه پژوهش اگر به درستی صورت گیرد به اظهار مسئله کمک می کند و یافته‌های پژوهش را به پژوهش‌های قبلی متصل می‌سازد. محقق با مطالعه پیشینه، آغاز با تحقیقات عمده و گسترده موضوع مورد مطالعه آشنا می گردد. سپس با در نظر داشتن مفاهیمی که درمورد این موضوع یافته می باشد موضوع‌‌های فرعی آن را مشخص کرده و مسئله پژوهش را تحدید می کند. در فصل حاضر پس از شناخت ادبیات موضوع پژوهش، متغیر های تاثیر گذار در مدل تبیین داده می شوند، و در انتها به مرور تحقیقات انجام شده در زمینه پژوهش حاضر و مطالعه نتایج بدست آمده می پردازیم. امروزه جهان دانش و یادگیری مادام العمر به دو جهان جداگانه تقسیم  شده می باشد: مدیریت دانش و آموزش الکترونیک. این حقیقت می باشد یا ما در حال صحبت کردن در مورد چیزهای مشابه و دادن تنها نام های مختلف به آنها هستیم؟ هدف هر دو موضوع ارائه دانش می باشد. از یک طرف دانش بایستی جمع آوری، ساخت یافته و به اشتراک گذاشته گردد. از سوی دیگر بایستی  دانش ساختاریافته فراهم گردد. در دنیای کسب و کار امروز همین گونه از نظر اجتماعی آموزش الکترونیک تأثیر مهمی اعمال می کند. اصطلاح “یادگیری مادام العمر” [1]در چند سال گذشته بسیار محبوب شده می باشد. تحول عظیم کلمات آنلاین، بر بسیاری از حوزه ها اثر گذاشته می باشد. اکثرا بر حوزه مدیریت دانش و آموزش. گرایش جدید در موسسات آموزشی به سمت یادگیری آنلاین و یادگیری الکترونیکی به جای رویکرد سنتی آموزش رودر رو، در حرکت می باشد. هدف یادگیری الکترونیکی اساسا ارائه مواد آموزشی به کاربران از طریق چارچوب های یادگیری الکترونیکی یا به تعبیری از طریق سیستم مدیریت یادگیری، می باشد. توانایی یادگیری سریعتر از کامپیوترهایتان؛ ممکن می باشد تنها مزیت رقابتی پایدار باشد( آری دی گاس [2]). هر سازمانی که فکر می کند بهترین اوست و خود را بی نیاز به یادگیری از دیگران می داند خودبین و نابخرد می باشد ( جان برون[3]). بهره گیری از رسانه های الکترونیکی و قدرت شبکه، اساسا آنهایی که بر پایه تکنولوژی مبتنی بر اینترنت هستند، یادگیری سازمانی را به صورت کارا، اثربخش و منعطف امکان پذیر می کند.(الیف تروندسن[4]).

[1] long term learning

[2]Arie de Geus، Strategic Management Consultant(Harvard Business School,MIT)

[3]John Browne، Group Chief Excecutive(British Petroleum)

[4]Eilif Trondsen ،Director(Stanford Research Institute)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف این پژوهش مطالعه کاربرد سازمانی سیستم مدیریت یادگیری  به عنوان یکی از اجزای سیستم مدیریت دانش در بانک توسعه صادرات، و شناسایی تأثیر  مدل پذیرش دانش در پذیرش سیستم مدیریت آموزشی در سازمان می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در مدیریت دانش  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه