دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در مدیریت دانش

قسمتی از متن پایان نامه :

: سیستم مدیریت یادگیری

1-2-2 تعریف سیستم مدیریت یادگیری

سیستم مدیریت یادگیری، نرم افزاری می باشد که فعالیت آموزش گیرنده را ثبت، پیگیری و دنبال می کند. به بیانی دیگر، این سیستم که ساختاری مشترک و بنیادی برای اغلب برنامه های آموزش الکترونیکی می باشد، طریقه یادگیری و آموزش را به گونه خودکار مدیریت می کند(واتسون و ویلیام[1]، 2007).  سیستم مدیریت یادگیری یک نرم افزار کاربردی و یا یک تکنولوژی مبتنی بر وب می باشد که مدیریت اجرایی برنامه های آموزشی را در درون یک سازمان تسهیل و به کارکنان و آموزش گیرندگان کمک می کند تا پیشرفت آموزشی خود را ارزیابی و برای گام های بعدی یادگیری برنامه-ریزی کنند( آلیاز و اندونین[2]، 2005). این سیستم آنها را قادر می سازد که به همکاری و مشارکت با فرا گیران همتراز خود بپردازند. به علاوه، برای مدیران و مسئولان برنامه آموزشی این امکان را فراهم می کند که نحوه توزیع محتوای آموزشی، انتخاب شیوه مناسب ارائه آموزش و نیز تجزیه و تحلیل برنامه آموزشی را هدفمند کنند. همچنین، مدیران با بهره گیری از این سیستم، می توانند گزارش وضعیت آموزشی کارکنان و فراگیران را در سازمان و مجموعه خود، در اختیار داشته باشند(بامگراتنر و هافل[3]، 2002). سیستم مدیریت یادگیری مدرسه آموزش الکترونیکی و فضایی می باشد که برنامه های آموزشی در آن ارائه می شوند(زابو، میشل و فلشر[4]، 2007). بهره گیری آموزش گیرندگان از این نرم افزار برای تحصیل و یادگیری در آن وقت که بر روی شبکه حضور می یابند، بیشتر شبیه اقدام وارد شدن دانش آموزان از در کلاس می باشد. دانش آموزان با بهره گیری از سیستم مدیریت یادگیری، واحد درسی خود را انتخاب و مطالب درسی را دریافت می کنند؛ به تکمیل تمرین های درسی و شرکت در امتحان می پردازند و با استاد و دیگر دانش آموزان ارتباط مستقر می کنند، در واقع یادگیرندگان از طریق وسایل ارتباطی مثل فرم های بحث و گفتگو، چت و ویدئو کنفرانس به یادگیری می پردازند و کلیه فعالیت هایشان توسط مجریان فرآیند کنترل و ارزیابی می گردد(بامگراتنر و هافل، 2002). تمامی سیستم های مدیریت یادگیری مشخصات و ویژگی های مذکور را دارند، اما این قابلیت ها را به اشکال مختلف و با بهره گیری از شیوه های متفاوت فراهم می کنند. بعضی برای شبیه سازی کلاس ها و فعالیت های آموزشی، محیط های سه بعدی آموزشی با شکل های متنوع و سرگرم کننده ارائه می کنند و بعضی صرفاً از ابزارهای نوشتاری بهره گرفته و ساده هستند. بعضی به صورت ویدیو بوده و پهنای باند دریافت رسانه ای دارند و بعضی ویدیو را در بر نمی گیرند. این سیستم، محیط های چندرسانه ای و فناوری مبتنی بر شبکه ها را پشتیبانی کرده، توزیع مناسب برنامه ها و محتوای آموزشی را تسهیل و عملکرد کاربران را ارزشیابی و آن را ساماندهی می کند. کاربران می توانند با بهره گیری از یک مرورگر در سیستم مدیریت آموزشی به صورت تعاملی اقدام کنند. ایشان به محض ورود به شبکه، قادرند دروس و اطلاعات را نظاره و موضوع مورد نظر خود را انتخاب و مطالعه کنند. در عین حال، فعالیت کاربر و نتایج آن، در بانک اطلاعاتی مربوط به آن ضبط خواهد گردید. این ساز و کار، بهره گیری مجدد از داده ها را بدون تغییر یا با اصلاحات و تغییرات انجام شده امکان پذیر می سازد. مشترکان یا تعلیم دهندگان نیز می توانند با به کارگیری مرورگر شبکه وارد سیستم مدیریت یادگیری شده و به اداره کاربرها یا کاربری بپردازند. با ارزیابی نتیجه فعالیت ها و تهیه گزارش های آن، می توان علاوه بر آگاهی از نتیجه و بازخورد آموزش ارائه شده، درجه و اندازه رشد و سرعت فراگیری اطلاعات کاربران و دانش آموزان را نیز ارزیابی نمود. پس سیستم مدیریت یادگیری امکانات ویژه و منحصر به فردی را به تبیین زیر در اختیار کاربران قرار می دهد( دوگیاماز[5]، 2007):

[1] Watson, William

[2] Alias and Zainuddin

[3] Baumgartner Maier-Häfele

[4] Szabo, Micheal; Flesher

[5] Dougiamas

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف این پژوهش مطالعه کاربرد سازمانی سیستم مدیریت یادگیری  به عنوان یکی از اجزای سیستم مدیریت دانش در بانک توسعه صادرات، و شناسایی تأثیر  مدل پذیرش دانش در پذیرش سیستم مدیریت آموزشی در سازمان می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در مدیریت دانش  با فرمت ورد