دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط استراتژی رقابتی ساختار سازمانی و عملکرد شرکتهای صنعت مواد غذایی

قسمتی از متن پایان نامه :

– ساختار سازمانی

سازمان پدیده ای اجتماعی می باشد که به گونه اگاهانه متناسب شده و دارای حدود و ثغور نسبتا” مشخصی بوده و برای تحقق اهداف، بر اساس یک سلسله مبانی همیشگی فعالیت می نماید.(رابینز، 1385). برای شناخت سازمان بایستی به ابعادی از سازمان توجه گردد که اظهار کننده ویژگی های خاص سازمان هستند. ابعاد سازمانی به دو گروه طبقه بندی می شوند: ساختاری و محتوایی. این ابعاد به همان صورت سازمان را تشریح می کنند که شخصیت و ویژگی های فیزیکی معرف افراد هستند (دفت، 1389: 18).

ساختار سازمانی چارچوبی می باشد که مرزهای رسمی را که سازمان در آن (محدوده ) فعالیت می کند، تعریف           می نماید. ساختار یک سازمان نشان می دهد که چگونه افراد برای منابع رقابت می نمایند، مسئولیت های سود و سایر معیارهای عملکردی در کجا قرار دارد، چگونه اطلاعات منتقل می گردد و چگونه تصمیمات اتخاذ می گردد (رو و بایرز، ،1997: 196). ساختار سازمان تعریف می کند که چگونه وظایف به گونه رسمی تقسیم، گروه بندی و متناسب می گردد (رابینز، 1997). به اظهار دیگر، ساختار سازمان به شکل کسب و کار تصریح می نماید و بازتابی از اهداف و مقاصد سازمان، اندازه و پیچیدگی مشاغل، ماهیت تخصص مورد بهره گیری، سبک مورد نظر برای سرپرستی و مدیریت، وسایل و ابزار هماهنگی و کنترل می باشد (پتینگر[1]، 2000: 210).ساختار سازمانی نشان دهنده روابط رسمی در میان افراد و گروه ها و همچنین راهنمای اصلی برای عملکرد موثر و مناسب کارکنان و موفقیت کلی سازمان بوده و خطوط مسئولیت و اختیار را در داخل شرکت به وضوح اظهار می نماید و در هماهنگی عملیات کلی به مدیریت یاری می رساند (گوردون و دیگران، 1990: 950). از نظر دفت ساختار سازمانی در نمودار سازمانی نمایان می گردد. نمودار سازمانی یک نماد قابل رویت، از کل فعالیت ها و فرایندهای سازمان می باشد. درتعریف ساختار سازمانی به سه رکن اصلی زیر تصریح  می گردد:

  • ساختار سازمانی تعیین کننده روابط رسمی گزارش گری در سازمان می باشد و نشان دهنده سطوحی می باشد که در سلسله مراتب اداری هست و نیز حیطه کنترل مدیران یا سرپرستان را مشخص       می نماید.
  • ساختار سازمانی تعیین کننده افرادی می باشد که به صورت گروهی در دوایر کار می کنند و گروه بندی یا تقسیم بندی دوایری می باشد که در کل سازمان هست .
  • ساختار سازمانی در برگیرنده طرح سیستم هایی می باشد که به وسیله آن ها فعالیت های تمام دوایر متناسب و یکپارچه می گردد و در نتیجه سیستم ارتباط موثر (در سازمان) تضمین خواهد گردید. (دفت، 1389: 211).

[1] Pettinger

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. مطالعه وضعیت ساختار سازمانی در شرکت های صنعت غذایی
  2. مطالعه وضعیت استراتژی کسب و کار در شرکت های صنعت غذایی
  3. مطالعه ابعاد عملکرد سازمانی در شرکت های صنعت غذایی
  4. مطالعه ارتباط میان ساختار سازمانی، استراتژی کسب و کار و عملکرد سازمانی در شرکت های صنعت غذایی براساس دیدگاه مبتنی بر منابع

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط استراتژی رقابتی ساختار سازمانی و عملکرد شرکتهای صنعت مواد غذایی   با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید