دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بهره گیری از کارت امتیازی متوازن

قسمتی از متن پایان نامه :

منظرهای کارت امتیازی متوازن

خلق‌کنندگان کارت امتیازی متوازن چهار منظر یا وجه اساسی را مطرح نمودند. این چهار منظر، سازمان را از کسب موفقیت یا شکست، آگاه‌می‌نماید. وظایف چهارگانه زیر با نگاه به چهار منظر ذکر گردیده، ارائه می گردد:

1ـ کارت امتیازی مالی:

به‌منظورشناخت نیازمندی ها و عملکرد‌مالی سازمان مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. معیارهای مالی از مهمترین اجزای نظام ارزیابی متوازن هستند. به ‌ویژه در سازمان‌های‌انتفاعی این معیارها به ما می‌گویند که اجرای موفقیت آمیز اهدافی که در سه منظر قبلی تعیین گردیده‌اند، در نهایت، موجب چه‌نتایج و دستاوردهای‌مالی‌خواهدشد. تمام‌تلاشی‌که‌برای‌بهبود‌رضایتمندی‌مشتریان، ارتقای‌کیفیت ‌و کاهش‌زمان‌‌تحویل ‌محصولات وخدمات خود انجام می‌دهیم؛ اگر به نتایج مالی ملموس ختم نشوند، هیچ ارزشی نخواهند داشت.

 2ـ کارت امتیازی مشتری:

به‌مقصود آگاهی از سطح رضایت مشتریان(از طریق سنجش‌های کمی و کیفی در مورد کالا و یا خدمات ارائه شده) مورد بهره گیری قرار می گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 3ـ کارت امتیازی فرآیندهای‌داخلی:

در جهت ارزیابی‌فرایندهای مورد نیاز در سازمان به‌کارگرفته می گردد. در این منظر سازمان‌ها ‌بایستی فرایندهایی را مشخص نمایندکه با برتری یافتن در آن‌ها، بتوانند به ارزش‌آفرینی برای مشتریان و نهایتاً سهامداران خود ادامه‌دهند. تحقق هریک از اهدافی که در منظر مشتری تعیین می گردد، نیازمند انجام یکسری از فرایندهای عملیاتی به صورت کارا و اثربخش می باشد. این فرایندها بایستی در منظر فرایندهای داخلی تعیین گشته و معیارهای مناسبی نیز برای کنترل پیشرفت آنها توسعه داد.

 4ـ کارت امتیازی یادگیری و رشد:

این وجه بر نحوه‌ی آموزش کارکنان ، کسب دانش و چگونگی بهره گیری از آن، به‌منظورحضور و بقاء در بازار رقابتی موجود، تمرکز می‌نماید. وقتی شما اهداف و معیارهای مربوط به منظر مشتری و فرایندهای داخلی را تعیین می‌نمایید، بلافاصله متوجه شکاف موجود بین مهارت‌ها و قابلیت‌های مورد نیاز کارکنان و سطح فعلی مهارتها و قابلیتها می‌شوید. پس اهداف و معیارهای این منظر بایستی در جهت پر کردن این شکافها و فاصله‌ها تعیین‌گردند و در ادامه معیارهای مناسبی برای کنترل پیشرفت آنها نیز تعیین گردد.به هر حال نورتون و کاپلان با معرفی سیستم ارزیابی عملکرد خود توجه مدیران را به این نکته جلب کردند که بهتر می باشد عملکرد کارکنان را با یک روش کل نگرانه تر مورد مطالعه قرار دهیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

هدف اصلی:

ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 7 و 10 تهران با بهره گیری از کارت امتیازی کانجی و ارائه راهکار برای بهبود عملکرد.

اهداف فرعی:

-مطالعه وضع عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری منطقه 7  و 10 تهران در بعد رضایت ذینفعان

-مطالعه وضع عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری منطقه 7  و 10 تهران در بعد تعالی فرآیندها

– مطالعه وضع عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری منطقه 7  و 10 تهران در بعد ارزش ذینفعان

– مطالعه وضع عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری منطقه 7  و 10 تهران در بعد یادگیری سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بهره گیری از کارت امتیازی متوازن  با فرمت ورد