شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

4-کنترل[1]

مراحل اصلی کنترل به عنوان یک فرایندکه اندازه گیری،مقایسه،تصمیم گیری وبازخوریاکنش اصلاحی راشامل می گردد،هرکدام ازاینها حتی درساده ترین موقعیتهای کنترلی ،مشمول ارتباطات وجریان اطلاعات وداده هامی گردند.

2-1-6-علت های وضرورت ارتباطات

هنری مینتز برگ عامل ارتباطات را به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در ایفای تأثیر مدیران اظهار می کند. با استقرار کانال ارتباطی صحیح بین مدیر و کارکنان پنج هدف زیر تحقق می‌یابد:

1-رهنمودهای مشخصی برای انجام موفقیت آمیز وظایف به کارکنان ارائه می گردد.

2-   کارکنان از عملیات و رویه های سازمان مطلع می شوند.

3-  به کارکنان آموزش داده می گردد که چرا شغل آنها در مجموعه سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

4-    کارکنان در مورد عملکرد و اینکه کارشان را چگونه انجام دهند و چگونه پیشرفت حاصل کنند بازخود لازم را به دست می‌آورند.

5- اطلاعات لازم به مقصود وقوف بر هدفهای سازمانی در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد.

6- از آن چیز که گذشت چنین استنباط می گردد که تمامی وظایفی که مدیر انجام می‌دهد به ارتباطات موثر بستگی دارد .(دان برجس[2]،2002)

وجود ارتباطات موثر و صحیح در سازمان، همواره یکی از اجزای مهم در توفیق مدیریت به شمار آمده می باشد  به تجربه ثابت شده می باشد که اگر ارتباطاتی صحیح در سازمان مستقر نباشد، گردش امور مختل و کارهاآشفته می گردد. هماهنگی، برنامه ریزی، سازماندهی ،کنترل و سایر وظایف مدیر بدون وجود سیستم ارتباطی موثر در سازمان قابل تحقق نیست و در غیاب چنین سیستمی امکان اداره سازمان موجود نخواهد بود. در هر سازمانی اطلاعات بایستی طی یک جریان ارتباطی مداوم در اختیار مدیر قرار گیرد تا وی بتواند با آگاهی به انجام وظایف خود بپردازد. مینتز برگ تأثیر اطلاعاتی و ارتباطی مدیر را در سازمان غیر از اساسی ترین تأثیر های او قلمداد کرده می باشد. به رغم این نویسنده، مدیر دارای سه تأثیر عمده می باشد: تأثیر ایجاد ارتباط بین افراد و اعضای سازمان، تأثیر جمع آوری اطلاعات، و تأثیر تصمیم گیری که در هر سه، محور اصلی انتقال اطلاعات می باشد. اگر به زمانی که صرف انجام هر یک از وظایف مدیریت می گردد بنگریم،نظاره می گردد که اکثر اوقات مدیر صرف ایجاد ارتباط و انتقال اطلاعات می گردد، و همانطور که تصریح گردید انجام کلیه وظایف منوط به ایجاد ارتباط و حصول اطلاعات می باشد.(الوانی،1387: 174)

[1] control

[2] Don Burgess

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا سیستم ارتباطات داخلی سازمان برسکوت سازمانی نفت فلات قاره تاثیرمعنادار دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران  با فرمت ورد