دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 • پرسشنامه

بخشهایی مثل اکثر قسمتهای بخش سوم و چهارم و پنجم با بهره گیری از روش پژوهشی پیمایشی و برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از طریق پرسشنامه کتبی بهره گیری شده می باشد . این پرسشنامه حاوی 33 سوال در مورد ابعاد مسئولیت اجتماعی و 17 سوال در مورد تعهد سازمانی بوده که از پاسخ دهندگان خواسته شده بود که نظراتشان را نسبت به هر سؤال اعلام دارند. تخصیص سوالات پرسشنامه به متغیرهای ابعاد مسئولیت اجتماعی پژوهش بدین تبیین می باشد که 8 سوال به بعد قانونی، 9 سوال به بعد اقتصادی،10 سوال به بعد اخلاقی و 6 سوال به بعد ملی  اختصاص داده شده می باشد.  همچنین سوالات اختصاص یافته به تعهد سازمانی 17 سوال می باشد.

9-1  ابعاد مسئولیت سازمانی و جایگاه مسئولیت اجتماعی:

 • مسئولیت اقتصادی:

نخستین بعد مسئولیت سازمان‌ها، بعد اقتصادی می باشد که در آن فعالیت‌ها و اقدامات اقتصادی مدنظر قرار می‌گیرد. به بیانی دیگر، مسئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادی کسب سود می باشد. وقتی سازمان سود لازم را به دست آورد و حیات خود را تضمین نمود، می‌تواند به مسئولیتهای دیگرش بپردازد. در حقیقت اهداف اولیه سازمانی در این بعد مورد توجه قرارمی گیرد.

 • مسئولیت قانونی:

دومین بعد مسئولیت سازمان‌ها ، بعد قانونی (حقوقی) می باشد و سازمان‌ها ملزم می شوند که در چارچوب قانون و مقررات عمومی اقدام کنند. جامعه این قوانین را تعیین می کند و کلیه شهروندان و سازمان‌ها، موظف هستند به این مقررات به عنوان یک ارزش اجتماعی تکریم بگذارند. بعد قانونی مسئولیت اجتماعی را نیز “التزام اجتماعی” می‌گویند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • شناسایی مفهوم مسئولیت اجتماعی.
 • شناسایی ابعاد و مولفه های مسئولیت اجتماعی.
 • ارائه راهبردهایی مناسب جهت ارتقای مسئولیت اجتماعی در سازمان‌های مورد مطالعه.
 • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت اقتصادی
 • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت قانونی
 • مطالعه اثر تعهد کارکنان برمسئولیت ملی
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت اخلاقی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران  با فرمت ورد