دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بهره گیری از کارت امتیازی متوازن

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه خارجی پژوهش

1-2-3-2- شاخص های شهری برای مدیریت شهرها

شاخص های شهری برای مدیریت شهرها عنوان کتابی می باشد که توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران بر اساس نیازهای سازمان و واحدهای زیرمجموعه و سازمانهای مرتبط با اداره ی شهر تهران منتشر گردید. در این کتاب درمورد ی ضرورت پرداختن به بحث شاخص ها و ارزیابی و مدیریت شهرها بر اساس آن ذکر گردیده می باشد: روش های علمی نظارت و کنترل وضعیت در اغلب سازمان ها، شرکت ها و موسسه های ایرانی پیشرفت قابل توجهی نداشته می باشد به بیانی دیگر مدیران ایرانی همواره کارنامه ی عملکرد نداشته اند و قضاوت دقیقی درمورد ی اندازه موفقیت و شکست برنامه های آنها منتشر نمی گردد. این پدیده به خصوص در عرصه ی مدیریت عمومی و اجتماعی نمود بیشتری دارد. در دستگاه و نهاد عمومی مهمی مانند شهرداری ها، طی سالهای متوالی افراد مختلفی مسئولیت شهرها را بر عهده داشته اند و هریک کوشش کرده و برنامه های متعددی را اجرا نموده اند اما به دلیل نبود ابزار اندازه گیری عملکرد و تحلیل وضعیت، که از شاخص های مناسب برای برآورد هریک از متغیرها بهره گیرد و فقدان یا ضعف آمارها و داده های لازم نه تنها امکان شناخت نقاط قوت و ضعف را میسر نمیکرد بلکه در اغلب موارد فرصتهای زیادی برای پیشرفت و تعالی از دست رفته می باشد و گاهی تجربه های ناموفق بارها و بارها آزموده شده اند. براساس ملاحظات فوق و با در نظر داشتن اعلام بهره گیری از رویکرد”مدیریت علمی” به عنوان یکی از اهداف دومین دوره ی شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران این موضوع را در حوزه ی معاونت هماهنگی و برنامه ریزی از طریق سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات دنبال نمود و معاونت آمار و تحلیل اطلاعات این سازمان مامور پیشبرد آن گردید. معاونت آمار برنامه و بودجه ی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران از ابتدای سال 1384 به پژوهش درمورد ی بهره گیری از شاخص ها در مدیریت شهری پرداخت و در مطالعه های انجام شده به کتاب ارزشمند بانک توسعه ی آسیایی دست پیدا نمود و این کتاب ترجمه گردید. این کتاب شامل مباحث نظری درمورد سیستم های شاخص گذاری و پایش شهری و اختصار پروژه ای می باشد که توسط بانک توسعه آسیایی در 18 شهر آسیایی انجام شده می باشد. در فصول ابتدایی کتاب مبانی نظری مدلهای شاخص گذاری توسط دانشمندان صاحب نام برنامه ریزی شهری، پیتر هال و پیتر نیوتن، مطرح شده و در انتها نتایج اندازه گیری شاخصها در 18 شهر به صورت نمودار ارایه گردیده می باشد . برای پایش شهرها در این پروژه 140 شاخص در 13 دسته1-جمعیت، مهاجرت و شهرنشینی ،2-فاصله طبقاتی، بیکاری و فقر ،3-بهداشت و آموزش ، 4-بهره وری شهری و رقابت پذیری ،5- فناوری ارتباطات 6- مسکن ،7- زمین شهری8- حمل و نقل شهری،9-فرهنگی،10-بودجه 11-مدیریت و اداره شهر 12- خدمات شهری 13- محیط زیست شهری، با همکاری کارشناسان بانک توسعه و 18 شهر تدوین گردیده می باشد . از تجمیع تعدادی از شاخصهای مهم چند نمایه تعریف شده و از ترکیب آنها برای هر شهر یک نمایه ارایه گردیده که وضعیت کلی شهر را نشان می دهد .(سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران،1384)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– اهداف پژوهش

هدف اصلی:

ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 7 و 10 تهران با بهره گیری از کارت امتیازی کانجی و ارائه راهکار برای بهبود عملکرد.

اهداف فرعی:

-مطالعه وضع عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری منطقه 7  و 10 تهران در بعد رضایت ذینفعان

-مطالعه وضع عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری منطقه 7  و 10 تهران در بعد تعالی فرآیندها

– مطالعه وضع عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری منطقه 7  و 10 تهران در بعد ارزش ذینفعان

– مطالعه وضع عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری منطقه 7  و 10 تهران در بعد یادگیری سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بهره گیری از کارت امتیازی متوازن  با فرمت ورد