دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بهره گیری از کارت امتیازی متوازن

قسمتی از متن پایان نامه :

شاخص های کارت امتیازی متوازن

این مدل، ضمن تعریف و تشخیص نیازها و تعیین شاخص های مالی و غیرمالی به اندازه گیری بهره وری سازمان می پردازد در این مدل، سازمان بر داده های حسابداری و مالی صرف، محدود نمی گردد و می تواند شاخص هایی از قبیل سلامتی، رضایت مشتری و ارباب رجوع، روحیه پرسنل، کارایی فرآیندهای سازمانی و … را نیز در اندازه گیری بهره وری مدنظر قرار دهد. هدف مدل، تدوین شاخص های مقایسه ای که از طریق آن، عملکرد سازمان مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرد.

مدل ارزیابی متوازن با بهره گیری از اطلاعات گذشته به شکل دهی آینده می پردازد و در کوشش می باشد تا عملکرد  جاری و آینده را تعادل می بخشد. همچنین از دو دسته متغیر برای اندازه گیری عملکرد کمک می گیرد.

1) متغیرهای آینده نگر 2) متغیرهای گذشته نگر

متغیرهای آینده نگر، شاخص های عملکرد برای آینده هستند و متغیرهای گذشته نگر نتایج و اقدامات و عملکرد گذشته را در بر می گیرند.

اندازه گیری های مالی جزء متغیرهای گذشته نگر هستند و این سؤال را مطرح می کنند که چگونه مدیران کارها را انجام داده اند؟ و این کارها با چه هزینه ای انجام شده اند؟ شاخص های درآمد به هزینه، هزینه های غیرمستقیم مانند شاخص های گذشته نگر محسوب می شوند.

شاخص های آینده نگر مانند هزینه های آموزش، موجب رضایتمندی مشتری و تجدید حیات صنعت می شوند. بعضی از شاخص ها هم آینده نگر و هم گذشته نگر هستند، مانند تحویل به موقع کالاها و خدمات که از نظر عملکرد واحدهای عملیاتی، شاخص گذشته نگر و از لحاظ رضایت مشتری یک شاخص آینده نگر می باشد. (الوانی، 1382: 123)

شرکت های موفق، در هر یک از این چهار وجه، اهداف خود را تعیین می کنند و برای تحقق و حصول این اهداف در هر وجه، سنجه هایی را انتخاب کرده و اهداف کمی هر یک از این سنجه ها را برای دوره های ارزیابی مورد نظر تعیین می کنند. سپس اقدامات و ابتکارات اجرایی را جهت تحقق این اهداف، برنامه ریزی و به مورد اجرا می گذارند. کاپلان و نورتون بین اهداف و سنجه های این چهار وجه نوعی ارتباط علت و معلولی یافتند. به طوری که برای دستیابی به اهداف مالی (در وجه مالی) بایستی برای مشتریان خود ارزش آفرینی نمود (وجه مشتری) تنها با اصلاح فرآیندهای عملیاتی و تطابق آن ها با خواست مشتریان (وجه فرآیندهای داخلی) عملی گردد. در ضمن کسب برتری عملیاتی و ایجاد فرآیندهای ارزش آفرین، ممکن نیست مگر اینکه فضایی کاری مناسبی را برای کارکنان ایجاد و نوآوری و خلاقیت و یادگیری و رشد را در سازمان تقویت کر (وجه یادگیری و رشد) و نهایتا، این مدل بین شاخص های مالی و  غیرمالی، ساختار داخلی و خارجی سازمان و شاخص ها گذشته نگر و آینده نگر تعادل مستقر می کنند. (کاپلان و نورتون، 1383: 15)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

هدف اصلی:

ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 7 و 10 تهران با بهره گیری از کارت امتیازی کانجی و ارائه راهکار برای بهبود عملکرد.

اهداف فرعی:

-مطالعه وضع عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری منطقه 7  و 10 تهران در بعد رضایت ذینفعان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-مطالعه وضع عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری منطقه 7  و 10 تهران در بعد تعالی فرآیندها

– مطالعه وضع عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری منطقه 7  و 10 تهران در بعد ارزش ذینفعان

– مطالعه وضع عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری منطقه 7  و 10 تهران در بعد یادگیری سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بهره گیری از کارت امتیازی متوازن  با فرمت ورد