دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در مدیریت دانش

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مفاهیم پایه در سیستم مدیریت یادگیری

آموزش از راه دور[1]: این مفهوم فقط منحصر به کامپیوتر نیست و آموزش از طریق رادیو، تلویزیون و مکاتبه را نیز در بر دارد. سایبان تمامی واژه های مربوط به آموزش الکترونیکی می باشد که یادگیری از فاصله دور را امکان پذیر می کند. تمام واژه هایی که در زیر به آنها تصریح شده متعلق به این مفهوم می باشد.(جیل گالوشا[2]، 2008)

آموزش الکترونیک (فراگیری الکترونیک)[3]: هر آموزشی که کامپیوتر و اینترنت نقشی در آن داشته باشد. می توان گفت عام‌ترین مفهوم در این زمینه می باشد و بقیه مفاهیم را نیز در بر می گیرد. زمانی جایگزین یادگیری از راه دور می گردد که اینترنت و تکنولوژی های کامپیوتری با درخواست موسسات پیرامون یادگیری از راه دور منطبق باشد(استفان هراستینسکی[4]، 2008).

سیستم مدیریت محتوا[5]:یکی از ابتدایی ترین مفاهیم و تعاریفی که برای تبیین سیستم یادگیری الکترونیک بهره گیری می گردد سیستم مدیریت محتوا می باشد. امروزه اغلب زمانی مورد بهره گیری قرار می گیرد که بخواهیم وظایف ابتدایی را برای سیستم یادگیری الکترونیکی تبیین دهیم.(سائول کارلینر[6]، 2005)

سیستم مدیریت یادگیری: مرسوم ترین واژه که در تحقیقات مربوط به یادگیری الکترونیکی پیدا نمود می گردد سیستم مدیریت یادگیری  می باشد که اغلب در ارتباط با سیستم های یادگیری الکترونیکی  تجاری  مورد بهره گیری قرار می گیرد و تقریبا به گونه کامل در حال جایگزین شدن به جای واژه ی سیستم مدیریت محتوا در محیط یادگیری الکترونیکی می باشد(سائول کارلینر، 2005).

[1] Learning Distance

[2] Jill M. Galusha

[3] E-Learning

[4] Stefan Hrastinski

[5] Course System Management

[6] Saul  Carliner

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف این پژوهش مطالعه کاربرد سازمانی سیستم مدیریت یادگیری  به عنوان یکی از اجزای سیستم مدیریت دانش در بانک توسعه صادرات، و شناسایی تأثیر  مدل پذیرش دانش در پذیرش سیستم مدیریت آموزشی در سازمان می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در مدیریت دانش  با فرمت ورد