عنوان کامل پایان نامه :جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف

تکه هایی از این پایان نامه :

دیباچه

ادبیات منتشره فراوانی در مورد الگوریتم­های جایابی خازنی هست. تکنیک­های حل برای مساله­ی جایابی خازن را می­توان در چهار دسته تقسیم­بندی نمود: تحلیلی، برنامه ریزی ریاضی، ابتکاری و مبتنی بر هوش مصنوعی.

 

2-2 روش­های تحلیلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تمامی کارهای اولیه­ی چاپ گردیده در مورد جایابی خازن، مبتنی بر روش­های تحلیلی بوده­اند. این الگوریتم­ها، زمانیکه منابع محاسبه­ی قدرتمندی در دسترس نبودند، بکار گرفته می­گردید. روش­های ابتکاری، با بهره گیری از حساب دیفرانسیل و انتگرال، بیشترین مقدار صرفه­جوئی را در حضور خازن تعیین می­کنند. این توابع صرفه­جوئی اغلب به صورت زیر بدست می­آید:

(2-1)

که در آن،

KE، هزینه­ی انرژی بر حسب $/kWh

ΔE، کاهش تلفات انرژی بر حسب kWh

Kp، توان پیک بر حسب $/kW

ΔP، کاهش تلفات توان پیک بر حسب kW

Kc، هزینه­ی خازن­ها بر حسب $/KVAr

C، مقدار جبران­سازی بر حسب kVAr

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word