تکه هایی از این پایان نامه :

6-2 -چالش های ترانزیستورهای مبتنی بر نانو لوله های کربنی

از زمانی که برای اولین بار ترانزیستورهای مبتنی بر نانو لوله های کربنی در سال 1998 توسط محققین در دانشگاه دلف به اثبات رسید، پیشرفتهای عظیمی بروی این تکنولوژی صورت گرفته می باشد. با این حال، هنوز هم ساخت مدارات مبتنی بر CNT ، با چالشهای اساسی روبرو می باشد. پس برای اینکه بتوان از CNFET در مقیاس بزرگ بهره گیری نمود و بتواند از لحاظ تجاری تکنولوژی قابل دوامی باشد،بایستی این چالشها و معضلات برطرف شوند. بعضی از این چالشها به صورت فهرست وار، در ذیل آمده می باشد:

1-تغییرپذیری در قطر نانو لوله های کربنی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-تراکم بسته بندی نانولوله ها[44]

3- وجود فاصله بین نانولوله های مجاور و تغییرپذیری این فواصل[44]

4- نامرتب بودن نانولوله ها [45]

5-وجود اتصالات SB بین سورس و درین و نانولوله ها

6-رشد ناخواسته فلز در نانولوله ها

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word