عنوان کامل پایان نامه :جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف

تکه هایی از این پایان نامه :

مزایای الگوریتم PSO به سایر الگوریتم­های تکاملی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الگوریتم PSO دارای مزایای زیر می باشد [75]:

  • PSO یک تکنیک بهینه­سازی بدون مشتق­گیری می باشد.
  • PSO قادر به بهینه­سازی هر نوع تابع هدفی (یعنی بدون محدب، غیر قابل تشخیص و ناپیوسته) می باشد.
  • PSO دارای پارامترهای کمی برای تنظیم می باشد.
  • PSO قادر به ادغام آسان با سایر الگوریتم­های بهینه­سازی می باشد.
  • PSO نیازی به جمعیت اولیه­ی مناسب برای جستجوی پاسخ بهینه ندارد.
  • PSO قادر به فرار از نقطه­ی بهینه­ی محلی می باشد.

شکل (3-8)، فلوچارت نحوه­ی بهینه­سازی توسط الگوریتم PSO را نشان می­دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word