عنوان کامل پایان نامه :جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف

تکه هایی از این پایان نامه :

3-1 دیباچه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هوش جمعی[1] خاصیتی می باشد سیستماتیک که در این سیستم، عامل­ها به گونه محلی با هم همکاری می­نمایند و رفتار جمعی تمام عامل­ها باعث یک همگرایی در نقطه­ای نزدیک به جواب بهینه سراسری میشود. نقطه قوت این الگوریتم عدم نیاز به یک کنترل سراسری میباشد. هر ذره) عامل) در این الگوریتم­ها خود مختاری نسبی دارد و می تواند در سراسر فضای جواب­­ها حرکت کند که ­­بایستی با سایر ذرات )عامل­ها( همکاری داشته باشد .دو الگوریتم معروف هوش جمعی، بهینه­­سازی جرگه مورچگان و بهینه­سازی توده ذرات می­باشند. از هر دو این الگوریتم­ها می­توان برای تعلیم شبکه­های عصبی بهره برد.

الگوریتم PSO یک روش سراسری کمینه‌سازی می باشد که با بهره گیری از آن می‌توان با مسائلی که جواب آنها یک نقطه یا سطح در فضای D بعدی می‌باشد، برخورد نمود. در اینچنین فضایی، فرضیاتی مطرح می گردد و یک سرعت ابتدایی به آنها اختصاص داده می گردد، همچنین کانال‌های ارتباطی بین ذرات در نظر گرفته می گردد. سپس این ذرات در فضای پاسخ حرکت می‌کنند و نتایج حاصله بر مبنای یک «ملاک شایستگی» پس از هر بازه‌­ی زمانی محاسبه می گردد. با گذشت زمان، ذرات به سمت ذراتی که دارای ملاک شایستگی بالاتری هستند و در گروه ارتباطی یکسانی قرار دارند، شتاب می‌گیرند. علی­رغم اینکه هر روش در محدوده ای از مسائل به خوبی کار می کند، این روش در حل مسائل بهینه­سازی پیوسته موفقیت بسیاری از خود نشان داده می باشد.

[1]  Swarm Intelligent

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word